VN meniče kmitočtu

Regulované pohony môžu v priemere ušetriť 40% elektrickej energie spotrebovanej elektromotormi a tým taktiež znížiť emisie CO2.

Vzhľadom na to, že 1/3 svetovej spotreby elektrickej energie pripadá na priemysel a z toho je 65% spotrebovaných elektromotormi, v priemyselných regiónoch je možnosť globálnej energetickej úspory s využitím regulovaných pohonov veľmi významná. Využitie regulovaných pohonov môže znížiť výrobné náklady priemyselných firiem, znížiť náklady na energiu, znížiť prúdové namáhanie sietí pri rozbehu strojov, minimalizovať opotrebenie motorov a ostatných mechanických dielov, a tím znížiť náklady na údržbu.

Spoľahlivé, vysoko výkonné regulované pohony, akými sú VN meniče kmitočtu od firmy Delta Electronics umožňujú podnikanie s väčšími úsporami energie a vyššou produktivitou.

VN meniče kmitočtu

Brožúry a katalógy na stiahnutie: