Kde sme

ProfCom SR

ProfCom, s.r.o.

Krajinská 32

921 01 Piešťany

ProfCom ČR

ProfCom, s.r.o.

Ovčáry 308

280 02 Ovčáry

Spojte sa s nami

[email protected]
00421 33 381 1725

Vedenie

Pavel Pospíšil

riaditeľ spoločnosti

00420 311 240 051

00420 602 265 412

[email protected]

Václav Klepal

zástupca riaditeľa spoločnosti

00420 311 240 052

00420 602 265 414

[email protected]

Účtovné oddelenie
Obchod a marketing
Obchodné oddelenie
Technická podpora

Obchodné informácie

Fakturačné údaje, korešpondenčná adresa

ProfCom, s.r.o.

Krajinská 2954/32

921 01 Piešťany

Registrácia: U okresného súdu v Trnave oddiel Sro, vložka číslo 46492/T

: 53021461

DIČ: 2121370394

IČ DPH: SK2121370394

Bankové spojenie: 5187717353 / 0900

IBAN: SK53 0900 0000 0051 8771 7353

SWIFT: GIBASKBX